شماره تماس: ٠٢١٥٦٢٣٥٥٨٦ - ٠٢١٥٦٢٣٢٣١٤ به کانال پایدار پلاستیک بپیوندید
English
چرا کمپین «طبیعت پاک» را امسال اجرا نمی کنیم؟

چرا کمپین «طبیعت پاک» را امسال اجرا نمی کنیم؟

به عنوان تولیدکننده صنعت پلاستیک، همیشه زیر تیغ انتقاداتی هستیم که نه به تولیدکننده، بلکه به فرهنگ مصرف ما مربوط است و ما هم به عنوان یک ایرانی، قلبمان برای محیط زیست‌مان می‌تپد. در همین راستا وظیفه خود دانستیم که درباره کمپین «طبیعت پاک» توضیحاتی را به همراهان کمپین بدهیم.

کیسه زباله رولی سه رول

کیسه زباله رولی سه رول

کیسه زباله رولی

کیسه زباله رولی تک رول

کیسه زباله رولی تک رول

کیسه زباله رولی

سفره یکبار مصرف ضخیم

سفره یکبار مصرف ضخیم

سفره یکبار مصرف

نایلکس دسته دار چاپ دورنگ

نایلکس دسته دار چاپ دورنگ

نایلکس دسته دار چاپی

کیسه فریزر رولی

کیسه فریزر رولی

کیسه فریزر رولی نیم کیلویی

سفره یکبار مصرف۵۰متری

سفره یکبار مصرف۵۰متری

سفره یکبار مصرف

نایلکس دسته دار رنگی

نایلکس دسته دار رنگی

نایلکس رکابی رنگی