شماره تماس: ٠٢١٥٦٢٣٥٥٨٦ - ٠٢١٥٦٢٣٢٣١٤ به کانال پایدار پلاستیک بپیوندید
English
کیسه زباله رولی لندنی

کیسه زباله رولی لندنی

کیسه زباله رولی

سفره یکبارمصرف ضخیم

سفره یکبارمصرف ضخیم

سفره یکبارمصرف

کیسه زباله رولی

کیسه زباله رولی

کیسه زباله رولی نیم و یک کیلویی

نايلكس ركابى رنگى

نايلكس ركابى رنگى

نایلکس دسته دار رنگی

سفره یکبارمصرف ۵۰متری

سفره یکبارمصرف ۵۰متری

سفره یکبارمصرف

کیسه زباله رولی لندنی

کیسه زباله رولی لندنی

کیسه زباله رولی

نایلکس دسته دار چاپی

نایلکس دسته دار چاپی

نایلکس رکابی دسته دار

سفره یکبار مصرف ضخیم

سفره یکبار مصرف ضخیم

سفره یکبار مصرف ضخیم طلاکوب و نقره کوب