شماره تماس: ٠٢١٥٦٢٣٥٥٨٦ - ٠٢١٥٦٢٣٢٣١٤ به کانال پایدار پلاستیک بپیوندید
English
کیسه زباله رولی تک رول

کیسه زباله رولی تک رول

کیسه زباله رولی

کیسه فریزر رولی

کیسه فریزر رولی

کیسه فریزر رولی

کیسه زباله رولی

کیسه زباله رولی

کیسه زباله رولی پرفراژ دار

سفره یکبار مصرف چاپی

سفره یکبار مصرف چاپی

سفره یکبار مصرف پرفراژدار

چرا طرح فیل؟

چرا طرح فیل؟

نایلکس دسته دار چاپ دورنگ

کیسه فریزر رولی

کیسه فریزر رولی

کیسه فریزر رولی

نایلکس دسته دار چاپی

نایلکس دسته دار چاپی

نایلکس چاپی “از خرید شما متشکریم”