محصولات پایدار

قیمت مواد اولیه پلاستیک

قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
به روز رسانی شده در تاریخ ۲۷ دى ۱۳۹۷
عنوانقیمتاختلاف با قیمت قبلیدرصد اختلاف
EX5 Bakhtar 111,500 ریال -1500 1.33%
EX5 Marun on 110,700 ریال -1600 1.42%
EX5 jam 114,000 ریال 0 0%
5110 108,000 ریال -200 0.18%
F7000 Mehr 114,500 ریال -500 0.43%
F7000 Ilam 112,300 ریال -1200 1.06%
BL3 Jam 110,000 ریال 3000 2.73%
BL3 Bakhtar 110,000 ریال 3000 2.73%
0035 115,500 ریال 5500 4.76%
209 Lld Amir 106,500 ریال 0 0%
LF190 99,300 ریال 300 0.3%
0075 99,000 ریال -200 0.2%
020 LDPE 100,000 ریال 500 0.5%
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com

ویدیوها