محصولات پایدار

قیمت مواد اولیه پلاستیک

قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
به روز رسانی شده در تاریخ ۶ خرداد ۱۳۹۹
عنوانقیمتاختلاف با قیمت قبلیدرصد اختلاف
EX5 Bakhtar 133,500 ریال 5500 4.12%
EX5 Marun on 133,000 ریال 5000 3.76%
EX5 jam 134,000 ریال 5000 3.73%
5110 HDPE 121,000 ریال 2000 1.65%
F7000 Mehr 123,500 ریال 500 0.4%
F7000 Ilam 122,500 ریال 1500 1.22%
BL3 Jam 121,700 ریال 200 0.16%
BL3 Bakhtar 120,000 ریال 500 0.42%
0035 130,000 ریال 1500 1.15%
209 LLD Amir 126,000 ریال 1500 1.19%
LF190 129,500 ریال 1000 0.77%
0075 LDPE 144,000 ریال 2000 1.39%
020 LDPE 132,000 ریال 1500 1.14%
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com

آخرین اخبار

ویدیوها