محصولات پایدار

قیمت مواد اولیه پلاستیک

قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
به روز رسانی شده در تاریخ ۲۸ مهر ۱۳۹۹
عنوانقیمتاختلاف با قیمت قبلیدرصد اختلاف
EX5 Bakhtar 240,000 ریال 8000 3.33%
EX5 Marun on 237,000 ریال 9000 3.8%
EX5 jam -
5110 HDPE 240,000 ریال 7000 2.92%
F7000 Mehr 247,000 ریال 4000 1.62%
F7000 Ilam 245,000 ریال 6000 2.45%
BL3 Jam 228,500 ریال 4000 1.75%
BL3 Bakhtar 230,000 ریال 8000 3.48%
0035 235,000 ریال 8000 3.4%
209 LLD Amir 280,000 ریال 10000 3.57%
LF190 310,000 ریال 9000 2.9%
0075 LDPE -
020 LDPE 310,000 ریال 13000 4.19%
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com

آخرین اخبار

ویدیوها