محصولات پایدار

قیمت مواد اولیه پلاستیک

قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
به روز رسانی شده در تاریخ ۵ خرداد ۱۳۹۸
عنوانقیمتاختلاف با قیمت قبلیدرصد اختلاف
EX5 Bakhtar 117,000 ریال 2300 1.97%
EX5 Marun on 116,500 ریال 2500 2.15%
EX5 jam 117,000 ریال 2500 2.14%
5110 120,000 ریال 2000 1.67%
F7000 Mehr 117,500 ریال 2500 2.13%
F7000 Ilam 117,000 ریال 3000 2.56%
BL3 Jam 116,500 ریال 3500 3%
BL3 Bakhtar 115,500 ریال 2500 2.16%
0035 116,000 ریال 2500 2.16%
209 Lld Amir 120,000 ریال 2500 2.08%
LF190 114,700 ریال 1700 1.48%
0075 130,000 ریال 4800 3.69%
020 LDPE 116,500 ریال 2700 2.32%
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com

آخرین اخبار

ویدیوها