محصولات پایدار

قیمت مواد اولیه پلاستیک

قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
به روز رسانی شده در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۹۸
عنوانقیمتاختلاف با قیمت قبلیدرصد اختلاف
EX5 Bakhtar 131,000 ریال 0 0%
EX5 Marun on 130,500 ریال 0 0%
EX5 jam 132,000 ریال 500 0.38%
5110 HDPE 131,000 ریال 0 0%
F7000 Mehr 130,000 ریال 0 0%
F7000 Ilam 129,500 ریال 500 0.39%
BL3 Jam 138,000 ریال 3000 2.17%
BL3 Bakhtar 137,000 ریال 3000 2.19%
0035 138,600 ریال 100 0.07%
209 LLD Amir 156,500 ریال 1500 0.96%
LF190 149,000 ریال 5000 3.36%
0075 LDPE 162,000 ریال 3000 1.85%
020 LDPE 184,000 ریال 4000 2.17%
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com

آخرین اخبار

ویدیوها