محصولات پایدار

قیمت مواد اولیه پلاستیک

قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
به روز رسانی شده در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۳۹۸
عنوانقیمتاختلاف با قیمت قبلیدرصد اختلاف
EX5 Bakhtar 113,000 ریال -200 0.18%
EX5 Marun on 112,700 ریال -500 0.44%
EX5 jam 115,000 ریال 300 0.26%
5110 114,400 ریال -500 0.44%
F7000 Mehr 114,100 ریال -400 0.35%
F7000 Ilam 113,300 ریال -200 0.18%
BL3 Jam 114,500 ریال 100 0.09%
BL3 Bakhtar 113,200 ریال -800 0.7%
0035 114,300 ریال -200 0.17%
209 Lld Amir 112,700 ریال -100 0.09%
LF190 118,000 ریال 200 0.17%
0075 119,100 ریال 100 0.08%
020 LDPE 118,700 ریال -300 0.25%
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com

آخرین اخبار

ویدیوها