محصولات پایدار

قیمت مواد اولیه پلاستیک

قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
به روز رسانی شده در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۷
عنوانقیمتاختلاف با قیمت قبلیدرصد اختلاف
EX5 Bakhtar 113,500 ریال -500 0.44%
EX5 Marun on 113,600 ریال 100 0.09%
EX5 jam 113,000 ریال -1500 1.31%
5110 115,200 ریال 700 0.61%
F7000 Mehr 113,000 ریال 500 0.44%
F7000 Ilam 113,000 ریال 3000 2.65%
BL3 Jam 113,500 ریال 1000 0.88%
BL3 Bakhtar 113,000 ریال 600 0.53%
0035 113,200 ریال -1300 1.14%
209 Lld Amir 118,500 ریال 1500 1.27%
LF190 106,000 ریال 1000 0.94%
0075 111,800 ریال
020 LDPE 111,000 ریال 4000 3.6%
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com

آخرین اخبار

ویدیوها