محصولات پایدار

قیمت مواد اولیه پلاستیک

قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
به روز رسانی شده در تاریخ ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
عنوانقیمتاختلاف با قیمت قبلیدرصد اختلاف
EX5 Bakhtar 114,000 ریال 0 0%
EX5 Marun on 114,000 ریال 1000 0.88%
EX5 jam 115,000 ریال 0 0%
5110 118,000 ریال 1000 0.85%
F7000 Mehr 113,700 ریال 1400 1.23%
F7000 Ilam 113,000 ریال 1200 1.06%
BL3 Jam 111,700 ریال 700 0.63%
BL3 Bakhtar 111,200 ریال 700 0.63%
0035 116,400 ریال 1400 1.2%
209 Lld Amir 124,000 ریال 0 0%
LF190 112,300 ریال 300 0.27%
0075 121,000 ریال 0 0%
020 LDPE 114,000 ریال 1000 0.88%
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com

آخرین اخبار

ویدیوها