محصولات پایدار

قیمت مواد اولیه پلاستیک

قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
به روز رسانی شده در تاریخ ۲۴ مهر ۱۳۹۸
عنوانقیمتاختلاف با قیمت قبلیدرصد اختلاف
EX5 Bakhtar -
EX5 Marun on 103,500 ریال 600 0.58%
EX5 jam 107,500 ریال -200 0.19%
5110 103,200 ریال -200 0.19%
F7000 Mehr 104,000 ریال -1000 0.95%
F7000 Ilam 103,000 ریال -200 0.19%
BL3 Jam 102,000 ریال -100 0.1%
BL3 Bakhtar 102,300 ریال -200 0.2%
0035 101,500 ریال 500 0.49%
209 Lld Amir 110,000 ریال 0 0%
LF190 108,500 ریال -700 0.64%
0075 112,000 ریال 0 0%
020 LDPE 109,000 ریال -200 0.18%
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com

آخرین اخبار

ویدیوها