محصولات پایدار

قیمت مواد اولیه پلاستیک

قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
به روز رسانی شده در تاریخ ۲۰ آذر ۱۳۹۸
عنوانقیمتاختلاف با قیمت قبلیدرصد اختلاف
EX5 Bakhtar 105,200 ریال -800 0.75%
EX5 Marun on 105,200 ریال -300 0.28%
EX5 jam 109,500 ریال -500 0.45%
5110 117,000 ریال 9700 8.29%
F7000 Mehr 108,800 ریال -200 0.18%
F7000 Ilam 117,000 ریال 10000 8.55%
BL3 Jam 107,500 ریال -1500 1.38%
BL3 Bakhtar 110,500 ریال -1500 1.34%
0035 105,500 ریال -2000 1.86%
209 Lld Amir 124,000 ریال 1500 1.21%
LF190 118,100 ریال 100 0.08%
0075 118,000 ریال 0 0%
020 LDPE 121,000 ریال 0 0%
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com

آخرین اخبار

ویدیوها