محصولات پایدار

قیمت مواد اولیه پلاستیک

قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
به روز رسانی شده در تاریخ ۱۳ مرداد ۱۳۹۹
عنوانقیمتاختلاف با قیمت قبلیدرصد اختلاف
EX5 Bakhtar 164,000 ریال -1000 0.61%
EX5 Marun on 164,000 ریال -1000 0.61%
EX5 jam -
5110 HDPE 164,500 ریال -500 0.3%
F7000 Mehr 169,500 ریال 500 0.29%
F7000 Ilam 167,200 ریال -800 0.48%
BL3 Jam 169,500 ریال -4500 2.59%
BL3 Bakhtar 169,000 ریال -4500 2.59%
0035 172,000 ریال -1000 0.58%
209 LLD Amir 163,000 ریال 0 0%
LF190 177,500 ریال -500 0.28%
0075 LDPE 204,500 ریال 3500 1.71%
020 LDPE 183,000 ریال 2000 1.09%
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com

آخرین اخبار

ویدیوها