محصولات پایدار

قیمت مواد اولیه پلاستیک

قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
به روز رسانی شده در تاریخ ۱ آبان ۱۳۹۹
عنوانقیمتاختلاف با قیمت قبلیدرصد اختلاف
EX5 Bakhtar 228,000 ریال 3000 1.32%
EX5 Marun on 225,500 ریال 2500 1.11%
EX5 jam -
5110 HDPE 230,000 ریال 2000 0.87%
F7000 Mehr 233,500 ریال 1500 0.64%
F7000 Ilam 231,000 ریال 3000 1.3%
BL3 Jam 223,000 ریال 3000 1.35%
BL3 Bakhtar 221,000 ریال 3000 1.36%
0035 221,000 ریال 1000 0.45%
209 LLD Amir 255,000 ریال 9000 3.53%
LF190 305,000 ریال 5000 1.64%
0075 LDPE 313,000 ریال 1000 0.32%
020 LDPE 297,000 ریال 3000 1.01%
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com

آخرین اخبار

ویدیوها