شماره تماس: ٠٢١٥٦٢٣٥٥٨٦ - ٠٢١٥٦٢٣٢٣١٤ به کانال پایدار پلاستیک بپیوندید
English
آخرین روز نمایشگاه ایران پلاست

آخرین روز نمایشگاه ایران پلاست

روز چهارم و آخرین روز نمایشگاه ایران پلاست 1396

سومين روز نمايشگاه ايران پلاست

سومين روز نمايشگاه ايران پلاست

غرفه ى پايدار پلاستيك در سومين روز نمايشگاه بين المللى ايران پلاست

دومين روز نمايشگاه ايران پلاست

دومين روز نمايشگاه ايران پلاست

غرفه ى پايدارپلاستيك در دومين روز از یازدهمین دوره نمايشگاه بین المللی ایران پلاست

حضور پایدارپلاستیک در یازدهمین دوره نمایشگاه ایران پلاست

حضور پایدارپلاستیک در یازدهمین دوره نمایشگاه ایران پلاست

در یازدهمین دوره نمایشگاه ایران پلاست به تاریخ 2مهر لغایت 5مهر 1396 میزبان شما هستیم