شماره تماس: ٠٢١٥٦٢٣٥٥٨٦ - ٠٢١٥٦٢٣٢٣١٤ به کانال پایدار پلاستیک بپیوندید
English
نمایشگاه ایران پلاست 1397 به پایان رسید

نمایشگاه ایران پلاست 1397 به پایان رسید

پایدارپلاستیک در این نمایشگاه سه محصول جدید معرفی کرد

پایدار پلاستیک بانی کمپین طبیعت پاک، امسال در نمایشگاه کاتالوگ کاغذی ارائه نمی‌کند.

پایدار پلاستیک بانی کمپین طبیعت پاک، امسال در نمایشگاه کاتالوگ کاغذی ارائه نمی‌کند.

چرا پایدارپلاستیک امسال در نمایشگاه کاتالوگ کاغذی ارائه نمی‌کند؟

حضور پایدارپلاستیک در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست

حضور پایدارپلاستیک در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست

امسال 3 محصول جدید از پایدارپلاستیک در نمایشگاه ایران پلاست رونمایی می شود.

آخرین روز نمایشگاه ایران پلاست

آخرین روز نمایشگاه ایران پلاست

روز چهارم و آخرین روز نمایشگاه ایران پلاست 1396

سومين روز نمايشگاه ايران پلاست

سومين روز نمايشگاه ايران پلاست

غرفه ى پايدار پلاستيك در سومين روز نمايشگاه بين المللى ايران پلاست

دومين روز نمايشگاه ايران پلاست

دومين روز نمايشگاه ايران پلاست

غرفه ى پايدارپلاستيك در دومين روز از یازدهمین دوره نمايشگاه بین المللی ایران پلاست

حضور پایدارپلاستیک در یازدهمین دوره نمایشگاه ایران پلاست

حضور پایدارپلاستیک در یازدهمین دوره نمایشگاه ایران پلاست

در یازدهمین دوره نمایشگاه ایران پلاست به تاریخ 2مهر لغایت 5مهر 1396 میزبان شما هستیم