شماره تماس: ٠٢١٥٦٢٣٥٥٨٦ - ٠٢١٥٦٢٣٢٣١٤ به کانال پایدار پلاستیک بپیوندید
English
کیسه فریزر رولی ضخیم

کیسه فریزر رولی ضخیم

کیسه فریزر رولی نیم کیلویی

سفره یکبار مصرف

سفره یکبار مصرف

سفره یکبارمصرف ۵۰متری

کیسه زباله رولی مشکی

کیسه زباله رولی مشکی

کیسه زباله رولی

نایلکس دسته دار چاپی مشکی

نایلکس دسته دار چاپی مشکی

نایلکس دسته دار چاپی

سفره یکبار مصرف‌

سفره یکبار مصرف‌

سفره یکبارمصرف ضخیم

نایلکس چاپی سفید

نایلکس چاپی سفید

نایلکس چاپی “از خرید شما متشکریم”

سفره یکبار مصرف رنگی

سفره یکبار مصرف رنگی

سفره یکبار مصرف

کیسه زباله رولی تک رول

کیسه زباله رولی تک رول

کیسه زباله رولی

نایلکس دسته دار چاپی

نایلکس دسته دار چاپی

نایلکس دسته دار سفید چاپی