قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۱ مهر ۱۳۹۹
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 208,500 ریال
EX5 Marun on 208,000 ریال
EX5 jam -
5110 HDPE 211,000 ریال
F7000 Mehr 217,500 ریال
F7000 Ilam 216,000 ریال
BL3 Jam 212,000 ریال
BL3 Bakhtar 209,000 ریال
0035 211,000 ریال
209 LLD Amir 220,000 ریال
LF190 244,500 ریال
0075 LDPE 250,500 ریال
020 LDPE 246,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com