قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۲ مهر ۱۳۹۹
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 212,500 ریال
EX5 Marun on 211,000 ریال
EX5 jam -
5110 HDPE 213,500 ریال
F7000 Mehr 221,500 ریال
F7000 Ilam 220,000 ریال
BL3 Jam 212,500 ریال
BL3 Bakhtar 211,000 ریال
0035 219,000 ریال
209 LLD Amir 226,500 ریال
LF190 258,000 ریال
0075 LDPE 266,000 ریال
020 LDPE 260,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com