قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۳ مهر ۱۳۹۹
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 220,000 ریال
EX5 Marun on 218,000 ریال
EX5 jam -
5110 HDPE 225,000 ریال
F7000 Mehr 230,000 ریال
F7000 Ilam 226,800 ریال
BL3 Jam 218,500 ریال
BL3 Bakhtar 216,000 ریال
0035 223,000 ریال
209 LLD Amir 235,000 ریال
LF190 262,000 ریال
0075 LDPE 269,000 ریال
020 LDPE 265,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com