قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۵ مهر ۱۳۹۹
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 223,500 ریال
EX5 Marun on 222,000 ریال
EX5 jam -
5110 HDPE 233,000 ریال
F7000 Mehr 237,500 ریال
F7000 Ilam 235,500 ریال
BL3 Jam 226,500 ریال
BL3 Bakhtar 225,000 ریال
0035 231,000 ریال
209 LLD Amir 237,000 ریال
LF190 273,000 ریال
0075 LDPE 281,000 ریال
020 LDPE 274,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com