قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۶ مهر ۱۳۹۹
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 229,000 ریال
EX5 Marun on 227,000 ریال
EX5 jam -
5110 HDPE 235,000 ریال
F7000 Mehr 240,000 ریال
F7000 Ilam 239,000 ریال
BL3 Jam 228,500 ریال
BL3 Bakhtar 227,000 ریال
0035 235,000 ریال
209 LLD Amir 249,000 ریال
LF190 274,000 ریال
0075 LDPE 282,000 ریال
020 LDPE 276,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com