قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۱ آذر ۱۳۹۹
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 باختر 238,000 ریال
EX5 مارون 237,000 ریال
5110 آریاساسول 239,500 ریال
F7000 مهر 240,500 ریال
F7000 ایلام 236,500 ریال
F7000 میاندوآب 235,000 ریال
BL3 جم 239,000 ریال
BL3 باختر 236,500 ریال
209 LLD امیرکبیر 247,000 ریال
LF190 292,000 ریال
020 LDPE 298,000 ریال
2420 H 289,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com