قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۴ آذر ۱۳۹۹
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 باختر 241,000 ریال
EX5 مارون 238,000 ریال
5110 آریاساسول 241,000 ریال
F7000 مهر 241,000 ریال
F7000 ایلام 241,000 ریال
F7000 میاندوآب 236,500 ریال
BL3 جم 245,000 ریال
BL3 باختر 243,500 ریال
209 LLD امیرکبیر 255,000 ریال
LF190 296,000 ریال
020 LDPE 304,000 ریال
2420 H 292,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com