قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۶ آذر ۱۳۹۹
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 باختر 240,000 ریال
EX5 مارون 239,500 ریال
5110 آریاساسول 240,000 ریال
F7000 مهر 240,000 ریال
F7000 ایلام 238,000 ریال
F7000 میاندوآب 235,000 ریال
BL3 جم 245,000 ریال
BL3 باختر 243,000 ریال
209 LLD امیرکبیر 250,000 ریال
LF190 294,000 ریال
020 LDPE 303,000 ریال
2420 H 289,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com