قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۸ آذر ۱۳۹۹
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 باختر 242,000 ریال
EX5 مارون 241,000 ریال
5110 آریاساسول 244,000 ریال
F7000 مهر 245,000 ریال
F7000 ایلام 243,000 ریال
F7000 میاندوآب 240,000 ریال
BL3 جم 248,000 ریال
BL3 باختر 246,500 ریال
209 LLD امیرکبیر 261,000 ریال
LF190 300,000 ریال
020 LDPE 306,000 ریال
2420 H 295,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com