قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۹ آذر ۱۳۹۹
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 باختر 244,000 ریال
EX5 مارون 243,000 ریال
5110 آریاساسول 246,000 ریال
F7000 مهر 246,500 ریال
F7000 ایلام 245,000 ریال
F7000 میاندوآب 240,000 ریال
BL3 جم 253,000 ریال
BL3 باختر 251,000 ریال
209 LLD امیرکبیر 256,000 ریال
LF190 305,000 ریال
020 LDPE 310,000 ریال
2420 H 305,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com