قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۱۰ آذر ۱۳۹۹
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 باختر 245,000 ریال
EX5 مارون 245,000 ریال
5110 آریاساسول 248,000 ریال
F7000 مهر 249,000 ریال
F7000 ایلام 248,000 ریال
F7000 میاندوآب 241,000 ریال
BL3 جم 251,000 ریال
BL3 باختر 249,000 ریال
209 LLD امیرکبیر 253,000 ریال
LF190 312,000 ریال
020 LDPE 318,000 ریال
2420 H 307,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com