قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۱۲ آذر ۱۳۹۹
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 باختر 245,000 ریال
EX5 مارون 245,000 ریال
5110 آریاساسول 248,000 ریال
F7000 مهر 249,500 ریال
F7000 ایلام 248,000 ریال
F7000 میاندوآب 243,500 ریال
BL3 جم 248,500 ریال
BL3 باختر 247,000 ریال
209 LLD امیرکبیر 251,500 ریال
LF190 310,000 ریال
020 LDPE 313,000 ریال
2420 H 306,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com