قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۱۵ آذر ۱۳۹۹
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 باختر 250,000 ریال
EX5 مارون 250,000 ریال
5110 آریاساسول 260,000 ریال
F7000 مهر 258,000 ریال
F7000 ایلام 257,000 ریال
F7000 میاندوآب 252,000 ریال
BL3 جم 252,000 ریال
BL3 باختر 250,000 ریال
209 LLD امیرکبیر 260,000 ریال
LF190 326,000 ریال
020 LDPE 327,000 ریال
2420 H 323,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com