قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۱۸ آذر ۱۳۹۹
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 باختر 255,000 ریال
EX5 مارون 255,000 ریال
5110 آریاساسول 261,000 ریال
F7000 مهر 261,000 ریال
F7000 ایلام 261,000 ریال
F7000 میاندوآب 252,000 ریال
BL3 جم 257,000 ریال
BL3 باختر 255,500 ریال
209 LLD امیرکبیر 258,000 ریال
LF190 331,000 ریال
020 LDPE 333,000 ریال
2420 H 320,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com