قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۱۹ آذر ۱۳۹۹
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 باختر 256,000 ریال
EX5 مارون 255,000 ریال
5110 آریاساسول 260,000 ریال
F7000 مهر 260,000 ریال
F7000 ایلام 259,000 ریال
F7000 میاندوآب 253,000 ریال
BL3 جم 255,500 ریال
BL3 باختر 254,000 ریال
209 LLD امیرکبیر 255,000 ریال
LF190 325,000 ریال
020 LDPE 330,000 ریال
2420 H 315,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com