قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۲۳ آذر ۱۳۹۹
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 باختر 262,000 ریال
EX5 مارون 262,000 ریال
5110 آریاساسول 270,000 ریال
F7000 مهر 268,000 ریال
F7000 ایلام 265,000 ریال
F7000 میاندوآب 258,000 ریال
BL3 جم 263,000 ریال
BL3 باختر 260,000 ریال
209 LLD امیرکبیر 262,000 ریال
LF190 331,000 ریال
020 LDPE 332,000 ریال
2420 H 330,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com