قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۲۴ آذر ۱۳۹۹
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 باختر 265,000 ریال
EX5 مارون 265,000 ریال
5110 آریاساسول 276,000 ریال
F7000 مهر 271,000 ریال
F7000 ایلام 266,000 ریال
F7000 میاندوآب 258,000 ریال
BL3 جم 267,000 ریال
BL3 باختر 264,000 ریال
209 LLD امیرکبیر 265,000 ریال
LF190 339,000 ریال
020 LDPE 340,000 ریال
2420 H 338,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com