قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۷ آبان ۱۳۹۷
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 116,000 ریال
EX5 Marun on 117,500 ریال
EX5 jam 118,000 ریال
5110 121,000 ریال
F7000 Mehr 120,000 ریال
F7000 Ilam 117,000 ریال
BL3 Jam -
BL3 Bakhtar -
0035 -
209 Lld Amir 117,000 ریال
LF190 110,500 ریال
0075 123,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com