قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۹ آبان ۱۳۹۷
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 118,500 ریال
EX5 Marun on 118,500 ریال
EX5 jam 119,800 ریال
5110 123,500 ریال
F7000 Mehr 120,000 ریال
F7000 Ilam 118,300 ریال
BL3 Jam 120,000 ریال
BL3 Bakhtar 115,000 ریال
0035 123,000 ریال
209 Lld Amir 118,500 ریال
LF190 110,000 ریال
0075 -
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com