قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۱۰ آبان ۱۳۹۷
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 118,500 ریال
EX5 Marun on 119,000 ریال
EX5 jam 120,200 ریال
5110 124,500 ریال
F7000 Mehr 120,000 ریال
F7000 Ilam 118,000 ریال
BL3 Jam -
BL3 Bakhtar -
0035 -
209 Lld Amir 118,800 ریال
LF190 110,200 ریال
0075 -
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com