قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۱۲ آبان ۱۳۹۷
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 118,400 ریال
EX5 Marun on 118,500 ریال
EX5 jam 119,200 ریال
5110 124,200 ریال
F7000 Mehr 119,200 ریال
F7000 Ilam 118,000 ریال
BL3 Jam 118,600 ریال
BL3 Bakhtar 113,700 ریال
0035 124,000 ریال
209 Lld Amir 117,500 ریال
LF190 108,500 ریال
0075 -
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com