قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۱۳ آبان ۱۳۹۷
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 112,300 ریال
EX5 Marun on 113,000 ریال
EX5 jam 114,500 ریال
5110 119,000 ریال
F7000 Mehr 114,000 ریال
F7000 Ilam 113,000 ریال
BL3 Jam 113,000 ریال
BL3 Bakhtar 111,000 ریال
0035 -
209 Lld Amir 109,000 ریال
LF190 106,000 ریال
0075 -
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com