قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۱۴ آبان ۱۳۹۷
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 113,000 ریال
EX5 Marun on 114,000 ریال
EX5 jam 115,000 ریال
5110 118,500 ریال
F7000 Mehr 114,000 ریال
F7000 Ilam 113,600 ریال
BL3 Jam -
BL3 Bakhtar 108,000 ریال
0035 -
209 Lld Amir 112,500 ریال
LF190 104,000 ریال
0075 -
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com