قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۱۵ آبان ۱۳۹۷
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 114,000 ریال
EX5 Marun on 114,000 ریال
EX5 jam 115,000 ریال
5110 120,600 ریال
F7000 Mehr 113,000 ریال
F7000 Ilam 112,000 ریال
BL3 Jam 112,000 ریال
BL3 Bakhtar 107,500 ریال
0035 112,000 ریال
209 Lld Amir 113,500 ریال
LF190 104,500 ریال
0075 113,500 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com