قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۱۹ آبان ۱۳۹۷
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 113,000 ریال
EX5 Marun on 113,500 ریال
EX5 jam 114,500 ریال
5110 120,000 ریال
F7000 Mehr 113,500 ریال
F7000 Ilam 112,500 ریال
BL3 Jam -
BL3 Bakhtar 107,500 ریال
0035 111,900 ریال
209 Lld Amir 112,500 ریال
LF190 105,000 ریال
0075 -
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com