قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۲۰ آبان ۱۳۹۷
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 114,000 ریال
EX5 Marun on 113,000 ریال
EX5 jam 114,000 ریال
5110 119,800 ریال
F7000 Mehr 112,500 ریال
F7000 Ilam 111,000 ریال
BL3 Jam -
BL3 Bakhtar 108,000 ریال
0035 112,000 ریال
209 Lld Amir 111,000 ریال
LF190 104,500 ریال
0075 113,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com