قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۲۱ آبان ۱۳۹۷
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 113,000 ریال
EX5 Marun on 113,000 ریال
EX5 jam 114,000 ریال
5110 120,000 ریال
F7000 Mehr 112,000 ریال
F7000 Ilam 111,000 ریال
BL3 Jam 107,500 ریال
BL3 Bakhtar 106,500 ریال
0035 -
209 Lld Amir 111,500 ریال
LF190 104,500 ریال
0075 -
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com