قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۲۲ آبان ۱۳۹۷
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 110,400 ریال
EX5 Marun on 110,500 ریال
EX5 jam 111,000 ریال
5110 120,000 ریال
F7000 Mehr 111,000 ریال
F7000 Ilam 110,000 ریال
BL3 Jam 108,000 ریال
BL3 Bakhtar 107,000 ریال
0035 -
209 Lld Amir 110,000 ریال
LF190 103,700 ریال
0075 110,500 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com