قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۲۳ آبان ۱۳۹۷
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 109,000 ریال
EX5 Marun on 109,000 ریال
EX5 jam 109,500 ریال
5110 120,000 ریال
F7000 Mehr 110,000 ریال
F7000 Ilam 109,000 ریال
BL3 Jam 105,000 ریال
BL3 Bakhtar 105,000 ریال
0035 -
209 Lld Amir 110,000 ریال
LF190 102,800 ریال
0075 -
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com