قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۲۴ آبان ۱۳۹۷
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 109,000 ریال
EX5 Marun on 109,000 ریال
EX5 jam 109,500 ریال
5110 120,000 ریال
F7000 Mehr 109,300 ریال
F7000 Ilam 109,000 ریال
BL3 Jam 104,500 ریال
BL3 Bakhtar 103,500 ریال
0035 107,000 ریال
209 Lld Amir 109,000 ریال
LF190 102,500 ریال
0075 108,500 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com