قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۲۶ آبان ۱۳۹۷
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 107,000 ریال
EX5 Marun on 107,000 ریال
EX5 jam 107,500 ریال
5110 118,000 ریال
F7000 Mehr 108,500 ریال
F7000 Ilam 107,000 ریال
BL3 Jam 102,500 ریال
BL3 Bakhtar 101,500 ریال
0035 103,500 ریال
209 Lld Amir 104,000 ریال
LF190 101,000 ریال
0075 107,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com