قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۲۷ آبان ۱۳۹۷
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 105,000 ریال
EX5 Marun on 105,000 ریال
EX5 jam 105,500 ریال
5110 117,500 ریال
F7000 Mehr 105,500 ریال
F7000 Ilam 104,500 ریال
BL3 Jam 99,500 ریال
BL3 Bakhtar 99,000 ریال
0035 98,000 ریال
209 Lld Amir 102,500 ریال
LF190 98,000 ریال
0075 102,800 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com