قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۲۸ آبان ۱۳۹۷
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 106,000 ریال
EX5 Marun on 106,000 ریال
EX5 jam 106,800 ریال
5110 117,000 ریال
F7000 Mehr 107,800 ریال
F7000 Ilam 106,500 ریال
BL3 Jam 100,500 ریال
BL3 Bakhtar 99,800 ریال
0035 101,800 ریال
209 Lld Amir 103,000 ریال
LF190 99,200 ریال
0075 103,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com