قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۲۹ آبان ۱۳۹۷
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 109,000 ریال
EX5 Marun on 109,000 ریال
EX5 jam 109,500 ریال
5110 118,500 ریال
F7000 Mehr 111,000 ریال
F7000 Ilam 110,000 ریال
BL3 Jam 101,500 ریال
BL3 Bakhtar 100,500 ریال
0035 -
209 Lld Amir 105,000 ریال
LF190 101,500 ریال
0075 104,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com