قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۳۰ آبان ۱۳۹۷
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 108,500 ریال
EX5 Marun on 109,000 ریال
EX5 jam 110,000 ریال
5110 118,500 ریال
F7000 Mehr 111,000 ریال
F7000 Ilam 110,500 ریال
BL3 Jam 103,000 ریال
BL3 Bakhtar 102,000 ریال
0035 104,000 ریال
209 Lld Amir 107,500 ریال
LF190 103,000 ریال
0075 108,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com