قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۱ آذر ۱۳۹۷
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 111,000 ریال
EX5 Marun on 111,000 ریال
EX5 jam 112,100 ریال
5110 122,000 ریال
F7000 Mehr 112,800 ریال
F7000 Ilam 112,100 ریال
BL3 Jam 107,000 ریال
BL3 Bakhtar -
0035 -
209 Lld Amir 109,000 ریال
LF190 103,500 ریال
0075 -
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com