قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۳ آذر ۱۳۹۷
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar -
EX5 Marun on -
EX5 jam 111,800 ریال
5110 121,700 ریال
F7000 Mehr 113,500 ریال
F7000 Ilam -
BL3 Jam -
BL3 Bakhtar 103,700 ریال
0035 -
209 Lld Amir 109,000 ریال
LF190 103,500 ریال
0075 -
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com