قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۶ آذر ۱۳۹۷
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 112,000 ریال
EX5 Marun on 112,000 ریال
EX5 jam 113,000 ریال
5110 123,500 ریال
F7000 Mehr 114,300 ریال
F7000 Ilam 113,000 ریال
BL3 Jam 107,000 ریال
BL3 Bakhtar 106,500 ریال
0035 107,500 ریال
209 Lld Amir 112,500 ریال
LF190 102,500 ریال
0075 110,500 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com