قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۷ آذر ۱۳۹۷
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 114,000 ریال
EX5 Marun on 113,500 ریال
EX5 jam 114,000 ریال
5110 123,500 ریال
F7000 Mehr 115,000 ریال
F7000 Ilam 114,000 ریال
BL3 Jam 110,000 ریال
BL3 Bakhtar 107,500 ریال
0035 -
209 Lld Amir 116,000 ریال
LF190 104,500 ریال
0075 110,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com