قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۸ آذر ۱۳۹۷
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 113,500 ریال
EX5 Marun on 113,800 ریال
EX5 jam 114,200 ریال
5110 121,000 ریال
F7000 Mehr 114,200 ریال
F7000 Ilam 113,600 ریال
BL3 Jam 109,500 ریال
BL3 Bakhtar 108,000 ریال
0035 112,400 ریال
209 Lld Amir 119,000 ریال
LF190 104,600 ریال
0075 110,500 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com