قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۱۰ آذر ۱۳۹۷
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 113,000 ریال
EX5 Marun on 113,400 ریال
EX5 jam 113,200 ریال
5110 119,500 ریال
F7000 Mehr 113,000 ریال
F7000 Ilam 112,500 ریال
BL3 Jam 106,500 ریال
BL3 Bakhtar 106,000 ریال
0035 -
209 Lld Amir 115,000 ریال
LF190 103,500 ریال
0075 109,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com