قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۱۱ آذر ۱۳۹۷
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 112,200 ریال
EX5 Marun on 112,500 ریال
EX5 jam 112,500 ریال
5110 118,500 ریال
F7000 Mehr 113,800 ریال
F7000 Ilam 112,500 ریال
BL3 Jam 107,000 ریال
BL3 Bakhtar 106,000 ریال
0035 -
209 Lld Amir 117,800 ریال
LF190 113,000 ریال
0075 110,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com