قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۱۲ آذر ۱۳۹۷
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 112,000 ریال
EX5 Marun on 112,000 ریال
EX5 jam 112,000 ریال
5110 116,800 ریال
F7000 Mehr 113,000 ریال
F7000 Ilam 112,000 ریال
BL3 Jam 106,000 ریال
BL3 Bakhtar 105,500 ریال
0035 -
209 Lld Amir 113,000 ریال
LF190 102,500 ریال
0075 108,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com